top of page

Про центр

Державна установа "Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України", утворена у відповідності до вимог Наказу Міністерства охорони здоров’я України № 1103 від  02.06.2021, цим наказом і  затверджено Статут Державної установи “Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України” (далі — Центр).

Центр являється санітарно-профілактичним закладом охорони здоров'я, що заснований на державній власності та належить до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України.

Центр є правонаступником Державної установи «Львівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, Законами України, актами Президента та Кабінету Міністрів України, нормативно-розпорядчими документами Міністерства охорони здоров'я України та Статутом.

Завданням Центру є діяльність у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, захисту населення від інфекційних хвороб, попередження та профілактика неінфекційних захворювань, біологічної безпеки та біологічного захисту, епідеміологічного нагляду (спостереження), імунопрофілактики, промоції здорового способу життя та запобігання факторам ризику, боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів, реагування на небезпеки для здоров’я та  надзвичайні стани в сфері охорони здоров’я, у межах визначених чинним Законодавством України та Статутом.

Предметом діяльності Центру є організаційно-методична, інформаційно-аналітична, експертно-консультативна, науково-практична, випробувально-дослідницька, профілактично-просвітницька і консультативна діяльність, медична практика, а також проведення лабораторних, інструментальних та діагностичних досліджень, профільна кадрова підготовка.

До складу Центру входить 15 відділів, 5 лабораторій та 8 відокремлених структурних підрозділів з лабораторіями в їхньому складі. Зокрема, в складі ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ» функціонують відділи епідеміологічного нагляду (спостереження) за інфекційними та неінфекційними захворюваннями, відділи організації біологічних, фізичних та хімічних досліджень, відділ імунопрофілактики, відділ моніторингу та реагування на надзвичайні ситуації, санітарно-карантинний відділ, відділ комунікації, організаційної та інформаційно – роз’яснювальної роботи, відділ охорони праці, правового забезпечення, фінансово – економічний відділ, відділ бухгалтерського обліку та звітності, адміністративно-господарський відділ, відділ діловодства, цивільного захисту, запобігання та виявлення корупції, мобілізаційної роботи, відділ кадрового забезпечення. 

В Центрі працюють висококваліфіковані лікарі – епідеміологи, лікарі із загальної, комунальної, харчової та радіаційної гігієни, лікарі з гігієни дітей та підлітків, лікарі – бактеріологи, вірусологи, паразитологи, біологи, мікробіологи, хіміки, інженери – метрологи та інженери з обслуговування обладнання та інженери з охорони праці, економісти та юристи. Також слід відзначити і високий професіоналізм середнього медичного персоналу: фельдшерів – лаборантів, медичних сестер, помічників лікарів – епідеміологів та  санітарних фельдшерів.

Фахівці Центру приймають активну участь в наукових конференціях, семінарах, вебінарах, тренінгах, не тільки за основною діяльністю, а й за додатковими напрямками, що дає можливість всебічного розвитку окремого фахівця, а також зростання професійного рівня Центру в цілому.  Усі фахівці Центру є прихильниками доказової медицини. Наші фахівці не тільки навчаються самі, а й діляться знаннями. Активно зустрічаємся з громадами та колективами з питань вакцинації проти вірусу КОВІД-19, інфекційного контролю, антибіотикорезистентності, впровадження HACP та ПЕСТ – контролю, здорового способу життя.

Центр забезпечений сучасним обладнанням для діагностики інфекційних хвороб, виявлення збудників інфекційних хвороб в об’єктах навколишнього середовища, проведення дослідження хімічних та фізичних факторів навколишнього середовища, виробничого середовища.

Центр є основним закладом охорони здоров’я Львівської області з діагностики COVID-19, грипу, кору, краснухи, ботулізму, лептоспірозу, малярії та інших інфекційних захворювань, в тому числі і тих, які віднесені до особливо небезпечних інфекцій.

Крім виконання основних завдань, Центром на договірних засадах з фізичними та юридичними особами надаються платні послуги. Центром та його відокремленими структурними підрозділами надаються послуги з діагностики захворювань викликаних вірусами, бактеріями, паразитами та найпростішими, проводиться вивчення чутливість мікроорганізмів до антибіотиків. Також проводяться лабораторно-інструментальні дослідження факторів навколишнього середовища (вода відкритих водойм, атмосферне повітря, грунт), харчових продуктів та питної води, шкідливих факторів виробничого середовища, радіологічні дослідження та ряд інших.

На базі Державної установи „Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України” створений Випробувальний центр, який акредитований Національним агенством з акредитації України на відповідність вимогам міжнародного стандарту ДСТУ ISO17025:2017. Директор Випробувального центру Зоряна Года  – заступник генерального директора ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»

Випробувальний центр проводить:

органолептичні, бактеріологічні випробування, визначення та ідентифікацію генетично модифікованих організмів, атомно-абсорбційні, візуальні, імунофлюорисцентні, імуноферментні, радіологічні, фізико-хімічні, токсиколого-гігієнічні, хроматографічні, фотоколориметричні, спектрофотометричні, та інші випробування в продуктах харчових та продовольчій сировині, тютюнових виробах, лікарських рослинах, воді питній, дистильованій та воді відкритих водойм та басейнів, об’єктах навколишнього середовища, змивах, біологічному матеріалі, папері та картоні, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, будівельних матеріалах, лакофарбовій продукції, товарах побутової хімії та парфумерно-косметичній продукції, дитячих іграшках та виробах з фарфору, фаянсу, скла і глини, випробування фізичних факторів в робочій зоні та навколишньому середовищі та відбір проб для проведення випробувань.

Кількість показників, на які акредитований випробувальний центр біля 500.

Також Центр атестований на право проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Кожна лабораторія Центру є консультативним, організаційно-методичним та учбовим центром з питань лабораторної діагностики паразитарних, вірусних та хвороб викликаних бактеріями для всіх профільних лабораторій відокремлених структурних підрозділів ДУ “Львівський ОЦКПХ  МОЗ”, клініко-діагностичних лабораторій закладів охорони здоров’я, відомчих лабораторій незалежно від форм власності,  а також з дослідження хімічних та фізичних факторів.

Окрім цього, для прикладу, паразитологічна лабораторія:

  • проводить арбітражну (контрольну) оцінку паразитологічних досліджень, що виконуються іншими лабораторіями;

  • проводить лабораторні паразитологічні дослідження при розробці та втіленні в практику нових технологій, технічних умов, рецептур, виробів медичного призначення, та інше;

  • виконує широкий спектр паразитологіних (діагностичних) досліджень біологічних матеріалів від людини на наявність збудників паразитарних хвороб;

  • проводить моніторинг та лабораторний контроль за паразитологічними показниками об'єктів довкілля;

  • проводить ентомологічні дослідження матеріалу на наявність переносників трансмісивних хвороб та моніторинг довкілля щодо розповсюдження кровосисних членистоногих, шкідливих для здоров’я людини;

Лабораторія у своїй роботі застосовує достовірні, перевірені часом методи виявлення гельмінтів, їх яєць, личинок, фрагментів у фекаліях, жовчі, сечі. Ці методи є основними при проведенні діагностичних паразитологічних досліджень і лабораторія акредитована на їх проведення.

В останні роки з’явились комп’ютерні, біомагнітнорезонансні та інші методики діагностики паразитозів. Проте, методик трактування їх результатів немає. Неодноразово до нас в паразитологічну лабораторію звертаються люди після таких обстежень, у яких були встановлені множинні ураження паразитами і які при належному обстеженні не отримали підтвердження ні клінічними, ні традиційними паразитологічними методами. При цьому хворі отримували лікування дорогими біологічними добавками чи сумнівними препаратами на що витрачались значні кошти без будь-якого ефекту у покращенні їх здоров'я.

Вірусологічна лабораторія, як було зазначено, вище є  центральною лабораторією Львівської області, які здійснює дослідження з метою діагностики КОВІД-19, окрім цього, це є єдина лабораторія в області, яка здійснює дослідження з діагностики поліомієліту, ентеровірусних захворювань. Є дозорним центром з моніторингу за грипом та ГРВІ, кором та краснухою.  Окрім цього, проводяться дослідження з метою виявлення збудників гострих кишкових інфекцій (аденовіруси, норавіруси, ротавіруси та інші), діагностичні дослідження на вірусний гепатит В та С, дослідження з метою виявлення напруженості імунітету до поліомієліту, кору, краснухи.

На базі ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ» функціонує бакеріологічна лабораторія. Основними завданнями бактеріологічних лабораторій є забезпечення проведення мікробіологічних досліджень у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення на території Львівської області згідно з Законом України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.В обласній бактеріологічній лабораторії проводяться дослідження бактеріологічним, імуноферментним, молекулярно-діагностичними методами. Особлива увага приділяється дослідженню чутливості мікроорганізмів до антибіотиків.

Основними завданнями лабораторії особливо небезпечних факторів є проведення лабораторних досліджень з метою виявлення таких захворювань як лептоспіроз, ботулізм, хвороба Лайма та інші.

В останні два роки Центр бере участь в міжнародних проектах з діагностики захворювань спричинених хантавірусами, з дослідження антибіотикорезистентності.

Лабораторією з дослідження фізичних факторів, окрім досліджень шуму, інфразвуку,  вібрації, електромагнітного випромінювання, показників мікроклімату (температура, температура поверхонь, інфрачервоне випромінювання)  проводяться вимірювання потужності поглиненої дози зовнішнього гамма-випромінювання у приміщеннях: житлових будинків, промислових підприємств, освітніх установ, лікувально-профілактичних закладів, а також на відкритих майданчиках та підприємствах із заготівлі, переробки металобрухту. Також проводиться вимірювання та надається експертна оцінка потужності поглинутої дози рентгенівського-, гамма– випромінювання на робочих місцях персоналу категорії «А», «Б» рентгенодіагностичних кабінетів, ізотопних лабораторій та ін.), Вимірювання індивідуальної еквівалентної дози фотонного випромінювання персоналу категорії «А», «Б». Проводяться радіологічні дослідження будівельних матеріалів та мінеральної будівельної сировини, продуктів харчування, сировини, лікарських рослин та ін.

Керівництво

Структура

Посада
Прізвище, ім'я та по батькові
Служб. тел.
Email
Генеральний директор
Іванченко Наталія Олександрівна
lvivcdc@gmail.com
Заступник генерального директора з епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб
Озірковська Марія Ярославівна
maria.ozirkovska@gmail.com
Заступник генерального директора з епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики неінфекційних захворювань
Брезецька Ольга Іванівна
olha.brezecka@ukr.net
Заступник генерального директора із впровадження системи управління якістю
Года Зоряна Петрівна
zhoda.lvivsescentr@gmail.com
Медичний директор
Павлів Роман Михайлович
275-60-61
lvivcdc@gmail.com
Заступник директора з економічних питань
Чудіна Любов Володимирівна
260-14-13
kylbaba1964@gmail.com
В.о.завідувача відділу комунікації, організаційної та інформаційно- роз’яснювальної роботи
Шуя Роман Віталійович
org.lvivsescentr@gmail.com
Інженер із застосуванням комп’ютерів
Карпець Руслан Васильович
275-01-46
lvivcdc@gmail.com
Секретар
260-16-64
lvivcdc@gmail.com
В.о.завідувача відділу епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб
Сисун Ірина Мар'янівна
275-61-83 275-60-71 276-86-90
oni.lvivsescentr@gmail.com inf.lvivsescentr@gmail.com epid.lvivsescentr@gmail.com
Завідувачка відділу епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики неінфекційних захворювань
Шепеленко Любомира Євгенівна
275-60-50 276-86-95 260-00-36
zdsangig.lvivsescentr@gmail.com vsgd.lvivsescentr@gmail.com sangig.lvivsescentr@gmail.com lmy_dses@ukr.net
Завідувачка відділу антимікробної резистентності та інфекційного контролю
Михайлів Лілія Василівна
infcontrol.lviv@gmail.com
Лікар імунолог відділу імунопрофілактики
Гончар Мар'яна Анатоліївна
imun.lockp@gmail.com
Завідувачка відділу моніторингу та реагування на небезпеки
Куліш Ірина Михайлівна
vidreagns@gmail.com
Завідувач санітарно-карантинного відділу
Когут Олег Миколайович
okb1953@ukr.net
Завідувач відділу досліджень фізичних та хімічних факторів
Подолюк Юрій Васильович
fizhim.lvivsescentr@gmail.com
Відділ діловодства, цивільного захисту, запобігання та виявлення корупції, мобілізаційної роботи
Балук Юрій Богданович
mobil.lvivsescentr@gmail.com
Відділ охорони праці
Соловей Світлана Теодорівна
solovey.svitlana.65@gmail.com op.cdc.lviv@gmail.com dilovod.cdc.lviv@gmail.com
Начальник відділу кадрового забезпечення
Самардак Тетяна Олексіївна
276-87-06
labkadru@gmail.com
Начальник адміністративно-господарського відділу
Жернова Іванна Яківна
275-61-37
zhernovaivanna@gmail.com
Завідувачка санітарно-гігієнічної лабораторії з функцією Випробовувального центру
Галай Ореста Андріївна
261-07-39
sangiglab@gmail.com
Завідувач лабораторії фізичних факторів з функцією Випробовувального центру
Онуфрович Роман Володимирович
275-51-74
radseslviv@gmail.com
Завідувачка вірусологічної лабораторії з функцією Випробувального центру
Романюк Уляна Андріївна
276-85-97
virys.lviv@gmail.com
Завідувачка паразитологічної лабораторії з функцією Випробовувального центру та Медичної лабораторії
Іваник Руслана Юріївна
275-39-47
parazit.lvivsescentr@gmail.com
Завідувачка бактеріологічної лабораторії з функцією Випробовувального центру та Медичної лабораторії
Лич Оксана Семенівна
261-53-13
lolc.baklab@gmail.com
Відділ правового забезпечення
Похальська Марія Володимирівна
mariapokhalska@ukr.net
Завідувачка лабораторії особливо небезпечних інфекцій з функцією Випробувального центру та Медичної лабораторії
Семенишин Оксана Богданівна
276-85-92
lab.oni.lviv@gmail.com
Завідувачка фінансово-економічного відділу
Пшигроцька Роксолана Андріївна
econ.lvivsescentr@gmail.com
Головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності
Коцан Оксана Мирославівна
275-60-31
oksana.lviv.ses@gmail.com bun.vid.lvivsescentr@gmail.com
Заступник головного бухгалтера
Вібла Леся Ярославівна
275-61-82
buhvid1@gmail.com
Заступник головного бухгалтера
Маркевич Тетяна Ігорівна
275-60-31
Завідувач центральним складом
Ковальчук Василь Ларіонович
Lab_sklad_27@ukr.net
Фахівець з питань мобілізаційної роботи
Поліщук Андрій Степанович
mobil.lvivsescentr@gmail.com
Кабінет забору матеріалу
Гайзлер Галина Зенонівна
result.lvivsescentr@gmail.com

Підрозділи

Прізвище, ім'я та по батькові
Посада
Служб. тел.
Email
ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»
Іванченко Наталія Олександрівна
099 639 80 11
lvivsescentr@gmail.com
Львівський районний відділ
Лозинська Наталія Павлівна
066 014 94 17
lviv.labcentr@gmail.com labcentr@i.ua
Городоцький відділ
Вітів Наталія Іванівна
099 639 80 63 032 313 01 65
gorlabcentr@gmail.com
Жовківський відділ
Тутік Ігор Леонідович
066 014 88 52
jovkvases@gmail.com
Пустомитівський відділ
Тимчук Василь Миколайович
097 243 57 93 099 639 79 65 032 227 87 44
pustomytylc@ukr.net
Золочівський районний відділ
Білас Ігор Степанович
066 014 89 91
zollabses@gmail.com
Бродівський відділ
Шевчук Василь Петрович
068 529 66 03 097 747 25 85
brodylc@ukr.net
Дрогобицький районний відділ
Майкут Ігор Богданович
066 014 93 11
drog.ses@gmail.com
Бориславський відділ
Біль Орест Володимирович
066 014 90 84
drogobmrv@gmail.com
Стрийський районний відділ
Рокунець Тарас Володимирович
093 443 89 63 099 639 80 43
stryjses@i.ua
Миколаївський відділ
Лико Майя Богданівна
066 014 91 93 093 530 97 44
mukolaiv.labviddil@gmail.com
Червоноградський районний відділ
Дуденко Анатолій Семенович
099 639 80 33
radekhiv-lc@ukr.net
Радехівський відділ
099 639 79 61
Самбірський районний відділ
Шпак Надія Петрівна
099 639 80 62
sessambir@gmail.com
Старосамбірський відділ
Голубінка Мирослав Осипович
050 516 12 24
stsambirses@gmail.com
Яворівський районний відділ
Гринчук Ярослав Михайлович
066 014 93 07
yavorivses@ukr.net
Відділ на залізничному транспорті
Багнюк Володимир Миколайович
info@dorses.lviv.ua, lvp-lc@ukr.net

ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ

Оприлюднюється на виконання Постанови КМУ №710 від 11.10.2016 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами)

bottom of page