top of page

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕІНФЕКЦІЙНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ (15-17 років)


Серед дитячого населення даної вікової категорії показник поширеності хвороб органів дихання залишається на рівні 2021 року. Середньообласний показник складає 663,71 на 1000 осіб проти 669,78 у 2021 році.

Найвищі показники на 1000 осіб спостерігаються у :

- Дрогобицькому районі - 850,51;

- Стрийському районі - 791,17;

- Яворівський районі - 764,32.

Показники захврюваності також найвищі у вищевказаних районах


Незначне зниження у 2022 році реєструється по поширеності хвороб ендокринної системи. Середньообласний показник складає 189,61 проти 203,16 на 1000 осіб. Найвищі показники зареєстровані у Стрийському, Червоноградському та Золочівському районах.

Серед хвороб ендокринної системи у підлітків майже 70 відсотків припадає на дифузний зоб I ступеня, II - III ступенів.


Слід відмітити високі показники поширеності захворювань дифузним зобом I ступеня у: Золочівському районі – 204,31 на 1000 осіб; Стрийському районі- 175,38 на 1000 осіб, які значно перевищують середньообласний показник (122,40 на 1000 осіб).

У вказаних районах показики захворюваності також є найвищі.


Найвищою є поширеність захворювань дифузним зобом II – IIIступеня у Червоноградському (33,00 на 1000 осіб) та Яворівському (17,87 на 1000 осіб) районах, які перевищують середньообласний показник (8,18 на 1000 осіб) у чотири та два рази відповідно.


Ожиріння є однією з нозологій ендокринної системи. У 2022 році поширеність захворювання по області серед підлітків зросла (32,10 на 1000 осіб проти 27,77 у 2021 році). Перевищує середньообласний показник поширеність захворювань ожирінням у Стрийському – 55,19 на 1000 осіб, Самбірському - 39,21 на 1000 осіб, та Червоноградському - 37,20 на 1000 осіб районах.

Захворюваність ожирінням зросла і складає 7,07 на 1000 осіб проти 4,97 на 1000 осіб у 2021 році.

Поширеність захворювань органів травлення у віковій категорії 15-17 років у Львівській області становить 109,45 на 1000 осіб проти 100,03 у 2021 році. Майже удвічі перевищує середньообласний показник поширеність захворювань органів травлення в Яворівському (200,73 на 1000 осіб); в 1,7 раза - у Дрогобицькому (183,03 на 1000 осіб) та Самбірському (181,42) районах.

Захворюваність також є значно вищою (у 1,5 – 2 рази ) у вищевказаних районах.

Новоутворення – середньообласний показник поширеності становить 10,49 на 1000 осіб проти 11,73 у 2021 році. Показники поширеності та захворюваності за останні п’ять років надані в таблиці:


Перевищений середньообласний показник на 1000 осіб поширеності захворювань у Дрогобицькому (15,47), Золочівському (13,86) та Львівському (11,18) районах.

Захворюваність новоутвореннями у 2022 році на 1000 осіб залишається найвищою (як і в минулому році) у Львівському (7,67) районі.

Хвороби ока та придаткового апарату у структурі неінфекційної захворюваності за останні роки займають третє - четверте місця.

У 2022 році поширеність становить 107,03 проти 102,34 (на 1000 осіб) у 2021 році. Значно вищий за середньообласний показник поширеності хвороб ока та придаткового апарату у Яворівському (170,10), Стрийському (143,03), Самбірському (134,56) районах.

Поширеність хвороб кістково – м’язевої системи серед дитячого населення у віковій групі (15-17 років) знизилась і складає 81,34 прогти 90,40 у 2021 році. Вище середньообласного показника поширеність захворювань на 1000 осіб у Дрогобицькому районі (110,31) та Стрийському (103,17) районах.

Показник захворюваністі на 1000 осіб на рівні 2021 року і становить 22,96 проти 23,10 у 2021 році. Серед районів області слід відміти перевищення середньообласного показника захворюваності вказаною нозологією у два рази у Стрийському районі.

18 переглядів0 коментарів

Comentarios


Рекомендуємо

Ще немає постів цією мовою
Щойно пости будуть опубліковані, ви побачите їх тут.
bottom of page