top of page

Аналіз поширеності неінфекційної захворюваності серед дитячого населенняобласті за період 2021-2022

Дані щодо поширеності хвороб серед дитячого населення (на 1000 осіб) :

За статистичними даними поширеність неінфекційної захворюваності дитячого населення області у віковій групі від 0-14 років за останні п’ять років і надалі знижується. У порівнянні із середніми показниками поширеності захворювань серед даної категорії дитячого населення в розрізі районів області найвищі показники за 2022 рік були зареєстровані у:

-Самбірському районі – 1439,50 на 1000 осіб;

-Золочівському районі – 1426,17 на 1000 осіб;

- Стрийському районі – 1422,04 на 1000 осіб.

У 2022 році знизилась захворюваність у порівнянні з 2021 роком на 1000 населення 818,39 проти 825,24. Вище середньообласного показника показники захворюваності у 2022 році зареєстровані також у вищевказаних районах.

Структура поширеності неінфекційної захворюваності серед дитячого населення області (від 0 до 14 років) по основних нозологічних групах залишається незмінною впродовж останніх п’яти років: перше місце займають хвороби органів дихання (55,3%), друге місце – хвороби ендокринної системи (5,6%), на третьому місці – хвороби органів травлення (5,4%).


ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕІНФЕКЦІЙНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ (0-14 років) ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ОСНОВНІ НОЗОЛОГІЧНІ ГРУПИ)


Серед дитячого населення області даної вікової категорії показник поширеності хвороб органів дихання має тенденцію до зниження. Середньообласний показник складає 622,92 на 1000 осіб проти 648,21 у 2021 році.

В розрізі районів найвищі показники поширеності хвороб органів дихання на 1000 осіб у:

Золочівському районі –842,22; Самбірському районі – 816,30; Стрийському районі – 744,31.

Показники захворюваності у перерахованих районах також значно вищі за середньообласний показник.


Високою залишається на Львівщині захворюваність на ендокринні хвороби серед дитячого населення.


У два рази перевищений середньообласний показник (63,37 на 1000 осіб) поширеності хвороб ендокринної системи у Стрийському районі (124,47 на 1000 осіб); більше як у 1,5 раза – у Золочівському районі (101,79 на 1000 осіб).

Показники захворюваності найвищі у Стрийському районі – 13,98 на 1000 осіб при середньообласному показнику – 8,57.

Дифузний зоб складає більше 70% серед захворювань ендокринної системи дитячого населення (від 0 до 14 років). Значно перевищений показник поширеності захворювань дифузним зобом І ступеня у 2022 році у Стрийському районі – 100,52 на 1000 осіб при середньообласному показнику 44,70. Високою є поширеність захворювань у Золочівському, Червоноградському районах (87,69 і 52,55 на 1000 осіб відповідно).

Серед хвороб ендокринної системи поширеність захворювань ожирінням зросла і складає 9,27 на 1000 осіб проти 8,74 у 2021 році. Найвищі показники зареєстровані у Стрийському районі (15,40 на 1000 осіб). Також у цьому районі зареєстрована найвища захворюваність.

Поширеність захворювань органів травлення у віковій категорії від 0 до 14 років у 2022 році зросла і становить по Львівській області 60,86 на 1000 осіб проти 59,98 на 1000 осіб у 2021 році.

Перевищений середньообласний показник поширеності захворювань органів травлення у два рази у Дрогобицькому районі (120,27 на 1000 осіб); у 1,7 раза – Самбірському районі (104,53 на 1000 осіб); у 1,3 раза – Стрийському районі (78,45 на 1000 осіб). У вищевказаних районах високі показники поширеності захворювань вказаної нозології реєструвались і у 2021 році.

Поширеність захворювань новоутвореннями у дітей вікової категорії від 0 до 14 років у 2022 році фактично на рівні 2021 року і складає 5,78 на 1000 осіб проти 6,10 на 1000 осіб у 2021 році (у структурі серед усіх хвороб складає 0,51% проти 0,53% у 2021 році).


Високі показники поширеності захворювань новоутвореннями мають місце у Дрогобицькому районі – 10,87 на 1000 осіб, Стрийському районі – 8,81 на 1000 осіб і Червоноградському районі – 6,97 на 1000 осіб.

Поширеність хвороб кістково-м'язевої системи знизилась і складає 37,36 на 1000 осіб проти 38,50 у 2021 році (у структурі серед усіх хвороб складає 3,3% проти 3,4% у 2021 році). Вище середньообласного показника поширеність захворювань на 1000 осіб у Львівському районі – 43,11 на 1000 осіб, Дрогобицькому районі – 39,97 на 1000 осіб; у інших районах області цей показник нижчий за середньообласний.

Захворюваність (показник на 1000 осіб) на рівні 2021 року і становить 13,22 проти 13,39 у 2021 році.

Поширеність хвороб шкіри та підшкірної клітковини зросла і складає 51,00 на 1000 осіб проти 48,71 у 2021 році (4,52% проти 4,3 у 2021 році у структурі серед усіх хвороб).

Перевищують середньообласний показник поширеності захворювань показники у Самбірському районі – 68,65 на 1000 осіб та Золочівському районі – 67,95 на 1000 осіб.

Дещо зросла і захворюваність на 1000 осіб – 37,86 проти 34,99 у 2021 році (найвища у Золочівському та Самбірському районах).


Показник поширеності захворювань дитячого населення області у віковій групі 15-17 років за 2022 рік дещо знизився і становить 1587,29 на 1000 осіб проти 1598,53 у 2021 році.

Дані щодо поширеності хвороб серед дитячого населення (на 1000 осіб) :


За останні п’ять років поширеність неінфекційної захворюваності серед дитячого населення області у віковій групі 15-17 років знижується. У порівнянні із середньообласними показниками поширеності захворювань серед вказаної категорії дитячого населення в розрізі районів області найвищі показники за 2022 рік були зареєстровані у:

- Стрийському районі- 1937,00 на 1000 осіб;

- Дрогобицькому районі – 1921,93 на 1000 осіб;

- Яворівському районі – 1863,09 на 1000 осіб;

- Самбірському районі - 1709,43 на 1000 осіб.

Слід відмітити значний ріст поширеності захворювань (усі хвороби) у Яворівському районі (1863,09 проти 1493,48 на 1000 осіб у 2021 році).

Захворюваність у порівнянні з 2021 роком на 1000 населення дещо зросла і складає у 2022 році 1006,77 проти 982,10 у 2021 році. Вище середньообласного показника у 2022 році показники захворюваності зареєстровані у Дрогобицькому, Стрийському та Яворівському районах.

У структурі поширеності неінфекційної захворюваності серед дитячого населення області від 15-17 років перше місце займають хвороби органів дихання (41,8 %), друге місце - хвороби ендокринної системи - (11,9 %), третє місце - хвороби органів травлення – (6,8 %). Слід відміти, що поширеність хвороб ока та придаткового апарату у віковій групі 15-17 років залишається високою і складає 6,74 % (чеверте місце) у структурі поширеності неінфекційною захворюваністю; на пятому місці - хвороби кістково - м’язевої системи - 5,12 %.41 перегляд0 коментарів

Comentarios


Рекомендуємо

Ще немає постів цією мовою
Щойно пости будуть опубліковані, ви побачите їх тут.
bottom of page